Skolschema

Vi lägger schemat enligt din skolas önskemål och behov.
Vi kan ta hänsyn till varje personals enskilda önskemål.

Vi tillhandahåller schemat på några dagar. Och priset är lägre än kostnaden för en lärares tid att utföra motsvarande uppgifter.

Skicka oss ett mejl!

Vår vision

Vi vill avlasta skolans personal så att de kan fokusera på skolans elever.

Att ta hand om schemaläggningen är ett första steg. Vi vill hitta flera uppgifter som kan förenklas.

Skicka oss ett mejl!

Var med och hjälp oss!

Hjälp oss förstå dina och din skolas behov så att vi kan ta fram flera tjänster som förenklar för skolans personal.

Skicka oss ett mejl!